Pexel.com archyvo nuotr.

Šiame pažangiųjų technologijų amžiuje sunku įsivaizdoti žmogų, kuris neturi išmaniojo telefono. Mes nuolat sekame „Facebook“, „Instagram“ naujienas, susirašinėjame su draugais, skaitome dienos ir įvykių aktualijas įvairiuose informaciniuose portaluose ir dažnai naudojame telefoną, tiesiog neturėdami ką veikti. Bostono universiteto psichologijos profesorius Stefan Hofmann, teigia, jog atsisakius socialinės žiniasklaidos gali kilti nerimas ir nenumaldomas noras vėl prisijungti, nes šiuolaikinis žmogus jau yra priklausomas nuo savo mobilaus telefono. Pagal atliktus tyrimus, daugiau nei 80% žmonių, be mobilaus telefono neįsivaizduoja net pietų pertraukos darbe ar vakarienės namuose. Taigi, ne paslaptis, jog mobiliuosius telefonus dažnai naudojame ir darbe. Kyla klausimas – ar darbo metu naudojamas telefonas gali sukelti mums ne malonumų?

Pasidomėjome kokia mobiliųjų telefonų politika vyrauja didžiuosiuose prekybos centruose ir darbo vietose, kuriose darbuotojams nėra būtna naudoti interneto. Apklausėme ir pakalbinome darbuotojus, kurie dirba didžiajame prekybos centre „Maxima“, statybinių medžiagų parduotuvėje „MOKI-VEŽI“ bei „Senukai“, taip pat gamybos įmonėje UAB „Brauklė“, restorane „Etno dvaras“ bei bare „B2O“. Stengėmės apimti kuo įvairesnę darbo specifiką, norėdami palyginti skirtumus. Suradome merginą, dirbusią prekybos centre „Senukai“. Buvusi „Senukų“ darbuotoja M. Z. atskleidė, jog darbe savo mobiliuoju telefonu galėjo naudotis darbo reikalais: „Buvo galima mobiliuoju telefonu skambinti vadovui ar kolegoms norint paklausti/pasitikslinti darbo eigą, iškilusius klausimus“, o štai „MOKI-VEŽI“ parduotuvėje darbuotojai gaudavo darbinį telefoną ir mobilaus telefono naudojimas nebuvo toleruotinas.

„B2O“ baro darbuotoja teigė, jog telefoną darbo vietoje naudoti galima, tačiau nepiktnaudžiaujant darbui skirtu laiku, t. y. nesinaudoti socialiniais tinklais ar komunikacijos priemonėmis nesant jokiam svarbiam reikalui. Tuo tarpu mergina dirbanti Kauno senamiesčio restorane „Etno dvaras“ situacija apie mobiliuosius telefonus darbo vietoje komentuoja taip: „Mobilieji telefonai nėra draudžiami, jeigu atliekame laiku savo darbą ir turime šiek tiek laisvo laiko, galime mobiliaisiais telefonais naudotis ir savo reikmėms“. Visose minėtose darbo vietose, pasirašant darbo sutartį niekur nebuvo nurodytas punktas, dėl mobiliųjų telefonų naudojimo darbo metu. Dauguma apklaustų įmonių, nurodė, jog mobiliųjų telefonų naudojimas nėra draudžiamas, tačiau įmonės vadovas gali įvesti tam tikras taisykles, jeigu telefonų naudojimas trukdo darbo atlikimui (pavyzdžiui, bendru susitarimu visi darbuotojai telefonus palieka spintelėse). Tai sužinoję, susisiekėme su Valstybine darbo inspekcija ir pasidomėjome kokia jų nuomonė apie mobiliųjų telefonų naudojimą darbo metu, ar vadovui atėmus telefoną iš darbuotojo būtų pažeista jo teisė?

telefonas darbe.jpeg

Pexels.com archyvo nuotr.

Valstybinė darbo inspekcija teigia: „Nei Darbo kodeksas (DK), nei kiti darbo įstatymai nereglamentuoja mobiliųjų telefonų naudojimo darbuotojų asmeninėms reikmėms darbo metu. Vis dėlto, DK ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat naudodamasis dėl darbo sutarties jam tenkančia teise organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą, darbdavys gali priimti vietinius norminius teisės aktus, kurie reglamentuotų visų ar dalies darbuotojų darbo sąlygas ar tvarką darbovietėje (DK 3 straipsnio 7 dalis). Darbdavys turi teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, o darbuotojas turi paklūsti darbdavio nurodymams ar darbovietėje galiojančiai tvarkai. Be to, kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, todėl darbdavys privalo atlikti profesinės rizikos vertinimą darbovietėje. Nustačius nesaugias darbo sąlygas ar galimas rizikas, kai, pvz., dėl mobiliųjų telefonų naudojimo darbo vietoje darbo vieta galėtų tapti nesaugi, darbdavys turi imtis priemonių, parengti atitinkamus darbuotojų saugos ir sveikatos vietinius teisės aktus, pvz., darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, saugaus darbų atlikimo taisykles ar instrukcijas.

VDI specialistų nuomone, darbdavys galėtų nustatyti darbo tvarkos taisykles, nurodant, jog mobiliųjų įrenginių naudojimas asmeniniais tikslais darbo vietoje ribojamas ar draudžiamas, ypač jeigu toks naudojimas sukeltų pavojų pačiam darbuotojui, kitiems darbuotojams ar tretiesiems asmenims, taip pat ir jeigu jų naudojimas trukdytų darbuotojui tinkamai atlikti darbo funkcijas, pvz., sumažintų darbuotojo koncentraciją ar skleistų garsą (taip pat kitais susijusiais aspektais), dėl ko darbo vieta taptu nesaugi. Pastebėtina, jog mobiliųjų renginių naudojimas gali būti nesuderinamas su darbuotojo atliekamomis darbo funkcijomis (pvz., kai galima kelių įrenginių koreliacija, kai vyksta nepertraukiamas procesas, bendraujama su klientais ir pan.) arba tai prieštarauja kitiems teisės aktams (pvz. vairuotojams). Pastebėtina, jog darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas neturi pažeisti kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų. Taigi, manytina, jog darbdavys negalėtų vienašališkai, be darbuotojų sutikimo, paimti mobiliųjų įrenginių iš darbuotojų, o galėtų sudaryti sąlygas darbuotojams palikti savo turtą saugomose patalpose, rakinamose spintelėse ir pan. Įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, darbdaviai ir darbuotojai privalo veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise“ – komentuoja Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patarėja komunikacijai.

Taigi, jūsų viršininkas negali paimti jūsų telefono be jūsų sutikimo, tačiau gali sudaryti darbo sąlygas bendru susitarimu, kurį turėtumėte vykdyti. Jeigu tokio susitarimo nėra, pats darbuotojas turi nepiktnaudžiauti ir sąžiningai atlikti savo darbą, jo darbo laiku, nesinaudojant pašaliniais prietaisais, kurie gali trikdyti darbo eigą ar darbo atlikimo kokybę.

Taip pat skaitykite: